banner
Ako na kompostovanie

Čo do záhradného kompostéra nepatrí?

Kompostér je výborný pomocník, no slúžiť vám bude iba v prípade pokiaľ budete dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel. Je dôležité uvedomiť si, že kompostér nenahrádza nádobu na zmesový komunálny odpad alebo iné druhy odpadu. Záhradný kompostér je určený výhradne na odpad zo záhrad, teda na konáre, trávu, lístie, zhnité ovocie či zeleninu. Čo teda do kompostéra rozhodne nepatrí?

  1. Odpady, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu: Sklo, kovy, plasty, textil, jednorázové plienky, obaly z mlieka a džúsov, papier…
  2. Odpady s obsahom nebezpečných látok a ťažkých kovov: Farby, staré lieky, staré oleje, chemické látky, odpad z vysávania a zametania, chemicky ošetrované alebo lakované drevo, či drevotrieska…
  3. Suroviny podozrivé z obsahu patogénnych organizmov: Ľudské a zvieracie výkaly, kaly zo žúmp a septikov…
  4. Odpad z kuchyne u ktorého hrozí nadmerný zápach a prilákanie nežiadúcich zvierat: Odpady z jedla, mäsa, rýb, mliečných výrobkov, alkoholické a nealkoholické nápoje, varená strava…
  5. Biologický odpad s nadmerným obsahom soli a mastnoty: Potraviny s vysokým obsahom soli, suroviny a zemina kontaminované posypovou soľou, alebo olejom…

Je síce pravda, že časť týchto materiálov je biologicky rozložiteľná, obsahujú však škodlivé látky, ktoré môžu kompost znehodnotiť, prípadne kontaminovať pôdu vo vašej záhrade a ohroziť zdravie vás a vašich blízkych.

Zdroj: http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/domace-kompostovanie-brozura

Pridajte svoj názor